Vad har du för bakgrund och erfarenheter? 

Jag är statsvetare i grunden med en pol mag i europeisk politik. Så det var inte helt självklart att börja jobba i byggbranschen med den bakgrunden. Men intresset för samhällsfrågor fanns där från början. Och när jag märkte hur omväxlande, utmanande och lärorikt det var att jobba med projektledning i byggbranschen så var jag fast.

Det första projektet jag började arbeta med direkt efter examen och som fick upp mitt intresse för byggbranschen handlade om utbyte av gasspisar i Stockholm och där hade jag rollen som leveransprojektledare. Därefter har jag jobbat som byggledare, leveranssamordnare, koordinator, projektledare för utbyte och nyuppsättning av bussväderskydd och nu senast som projektingenjör i Getingmidjan, renoveringen av järnvägssträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra.   

 

Hur ser ett typiskt uppdrag ut för dig på Iterio? 

För tillfället jobbar jag som konsult åt Trafikverket. Jag är projektingenjör i delprojekt BESTK i projekt Getingmidjan. BESTK står för Bana, El, Signal, Tele och Kanalisation. Jag jobbar nära projektledaren och är stöd i alla möjliga frågor som rör projektstyrning: ekonomiuppföljning med budget- och prognosarbete, systematisk kravhantering för att följa upp att ställda krav uppfylls, riskhantering för att se till att projektmålen uppfylls och mycket mer. Arbetsuppgifterna är väldigt varierande och omväxlande, möten varvas med syner och platsbesök i spårområdet och jag lär mig något nytt varje dag.


Vad tycker du är det bästa med att arbeta på Iterio?

Den familjära känslan och möjligheten att påverka och vara med och utveckla företaget!


Vilken är din dolda talang?

Jag är rätt bra på att baka 😊

 

Vilket är ditt bästa karriärtips?

Identifiera det som gör dig speciell och gör det till din styrka. Och hitta ett ställe du trivs på, då finns det inga gränser för hur långt du kan nå!

 

Teamtailor

Employer branding från Teamtailor