Pernilla

Pernilla

Chef Miljö – Miljö

Vad har du för bakgrund och erfarenheter? 
Jag har en master i miljövetenskap med inriktning mot fysisk planering. Jag studerade både vid Lunds och Stockholms universitet. Efter studierna har jag bl.a. arbetat som kursansvarig på Södertörns högskola, miljöplanerare vid Stockholms stad, som miljökonsult på SWECO och sen på Vectura. Jag började på Iterio 2012. Jag har haft en chefsroll sedan 2009 men har hela tiden arbetat som konsult i projekt vid sidan av chefsrollen. Ända sedan skolan har jag arbetat med miljö- och hållbarhet kopplat till stadsutveckling. När jag tog examen fanns ett stort behov av miljövetare som hade kunskap om plan- och bygglagen och planeringsprocessen. På Iterio har jag också ansvar för det interna arbetsmiljö- och hållbarhetsarbetet.


Vad tror du att dina medarbetare uppskattar med dig som ledare?
Att jag är prestigelös, öppen och väldigt mån om att alla ska trivas, må bra och bli sedda. Samtidigt tror jag alla uppskattar att jag ger alla väldigt mycket frihet under ansvar men alltid finns där för stöd och frågor.


Berätta något som de flesta inte tror/vet om dig
Att jag under tre års tid arbetat i en bowlinghall, men trots detta är värdelös på bowling…
 

Berätta om en höjdpunkt i ditt arbetsliv
Dels när jag för första gången blev konsult (SWECO) och insåg hur bra det faktiskt passade mig och hur mycket jag trivs i konsultrollen, dels när jag fick möjligheten att gå in som delägare och starta upp miljöverksamheten på Iterio. Att få vara med och bygga upp något från grunden, i något man helhjärtat tror på, det har varit en resa och en erfarenhet jag kommer ta med mig under hela min fortsatta yrkeskarriär. Fantastiskt roligt och lärorikt!


Vad tror du är viktigt för att trivas i din grupp?
På Iterio tror vi mycket på frihet under ansvar. Detta är något som alla tidigt får känna av. Självklart finns kollegor och chefer som stöttar i ens närhet, men att få vara med och tidigt ta ansvar tror vi är både utvecklande och roligt. Det är viktigt att den som kommer till vår grupp vågar ta ansvar, men samtidigt vågar be om hjälp så ofta som möjligt. Att vara prestigelös, team-orienterad och ha ett stort miljöintresse är också en bra start!


Vilken typ av kompetens och personer brukar du leta efter när du rekryterar?
Kompetensen beror såklart av vilken typ av roll vi söker men generellt önskar vi att personen har en bra bredd inom miljöområdet, dvs. inte är för specialiserad. På vår grupp arbetar vi relativt brett inom miljöområdet och inom olika skeden. Ingen arbetar enbart med en viss typ av uppdrag eller frågeställningar. Sedan är det svårt att svara på vilken typ av person vi söker. Jag med flera på gruppen brukar ha en bra känsla kring vilka vi tror passar in eller kompletterar oss på ett bra sätt. 


pernilla.troberg@iterio.se

070 979 92 50

Jag rekryterar

Teamtailor

Employer branding från Teamtailor