facebook tracking

Vad har du för bakgrund och erfarenheter? 

Jag gillar affärer och började läsa till civilekonom i Lund. Jag tyckte dock att det var lite för flummigt och och ville ha en än mer konkret utbildning med teknik och matematik, så efter 1,5 år bytte jag till en utbildning för byggnadsingenjörer på Högskolan i Malmö. Byggbranschen lockade mig väldigt mycket!

I mina tidigare uppdrag har jag arbetat som projektör av både nyproduktion och omproduktion av olika infrastrukturprojekt i Göteborg. Bland annat har jag modellerat mycket i 3D. 

Innan jag började på Iterio projekterade jag delar av Västlänken. Sedan 3 år tillbaka sitter jag nu istället på beställarsidan i samma projekt som resurskonsult åt Trafikverket.

 

Hur ser ett typiskt uppdrag ut för dig på Iterio?

Just nu tillhör jag staben på Västlänken och jobbar som BIM-specialist och med datasamordning. Det är en övergripande roll för hela projektet där jag är sakkunnig inom BIM och modeller. Bland annat kravställer jag och följer upp andras arbete så att det håller rätt kvalitet. Jag gillar att ingen dag är den andra lik. Jag är ofta runt på olika projektkontor och träffar leverantörerna. Jag förtydligar krav och hjälper dem med deras frågor så att de kan lösa sina uppgifter och problem. Man kan säga att jag är länken mellan leverantörens BIM-samordnare och Trafikverkets projektledning. 

Dessutom utbildar jag beställarorganisationen i olika programvaror och BIM. Det är roligt att se när de sedan använder och får nytta av det jag lärt dem.

 

Vad tycker du är det bästa med att arbeta på Iterio?

Kollegorna helt klart, samt att det är stor frihet under ansvar. Vi har en härlig familjestämning på kontoret, det känns som att komma hem när jag kommer hit. 

 

Vilken är din dolda talang?

Jag älskar att tävla och att vinna men är faktiskt en ok förlorare. 

 

Vilket är ditt bästa karriärtips?

Hitta en bra chef - det är det viktigaste för din utveckling och dina möjligheter att få bra stöd i ditt arbete. Stirra dig inte blind på uppdraget, utan fokusera på det du tycker är roligt med uppdraget - för då gör du med stor sannolikhet ett bra jobb. Om du gör ett bra jobb och har en bra chef så kommer du på sikt att kunna utveckla din roll så att du får göra det du tycker är roligast.  

Teamtailor

Employer branding från Teamtailor

Klistra även in den här koden omedelbart efter den inledande -taggen: