Vad har du för bakgrund och erfarenheter?
Jag har en Yrkesutbildning i programmering i grunden. Mellan mitt senaste programmerings uppdrag och mitt första datasamordnings uppdrag upprättade jag relationshandlingar på väg. Det var en nyttig erfarenhet både i CAD, gransknings förfarande och att lära mig lite hur kravbilden kunde se ut i projekt.

Projekt jag har jobbat i de senaste åren är Norsborgsdepån och Program Spårväg City.

Hur ser ett typiskt uppdrag ut för dig på Iterio?
Mina projekt har varit åt Trafikförvaltningen och rollen jag haft i mina uppdrag har varit Data-/CADsamordnare. I den rollen får man sammarbeta med många olika parter så som förvaltare, entreprenörer och projektörer. Uppdraget består mångt och mycket i att vara länken mellan de olika parterna. Ofta genom att se till att de har en samarbets yta, paketera och granska leveranser utifrån en given kravställning eller att administrera olika system.

Vad tycker du är det bästa med att arbeta på Iterio?
Gemenskapen och stämningen när vi har event eller bara möts på kontoret är det bästa med att jobba på Iterio. Mina uppdrag är utformade på ett sätt där jag sitter hos kunden majoriteten av tiden. Då är det viktigt men en god stämning och sammanhållning när vi möts. Det tycker jag att Iterio har lyckats med.

 

Vilket är ditt bästa karriärtips?
Hitta någonting i uppdragen du tycker är roligt och försök att utveckla dig åt det hållet. Att vara Datasamordnare i ett uppdrag är ofta vad man gör det till själv. För att utvecklas i sin roll bör man försöka forma den till någonting man tycker är roligt att jobba med.

Teamtailor

Employer branding från Teamtailor