facebook tracking
Avdelningar

Miljö

Connect
Välkommen till Miljögruppen

På Iterio Miljö jobbar biologer, miljövetare, geografer, miljö- och samhällsplanerare samt ingenjörer med inriktning mot miljö, lantmäteri, mark, vatten och kemiteknik. Våra konsulter projektleder, samordnar och utreder det mesta inom miljö i alla skeden av planerings- och byggprocessen.

Vi har lång erfarenhet av miljö- och hållbarhetsutredningar, miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för översiktsplaner, detaljplaner, infrastrukturprojekt och annan typ av exploatering samt tillståndsprövningar för bland annat vatten- och miljöfarlig verksamhet. Vi fungerar som stöd i strategibeslut för miljöarbetet samt leder projekt framåt med minsta möjliga påverkan på miljön. 


 

En av Sveriges bästa arbetsplatser 4 år i rad

Vi har sedan bolaget startade 2011 jobbat för att alla medarbetare ska känna sig stöttade i sina uppdrag, men vi har också jobbat med att lyfta fram hur viktig individen är för närmsta arbetsgruppen och för företaget i stort. Utmärkelsen ”Sveriges Bästa Arbetsplatser” från Great Place To Work® är ett glädjande kvitto på att det är ett arbete som lönar sig. 2018 tog vi hem plats 4 bland medelstora organisationer.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor