facebook tracking
Avdelningar

Geoteknik

Connect
Välkommen till Geogruppen

Geotekniken har fått en allt större betydelse i byggprocessen. I de stora projekten ställs stora krav på bland annat byggbarhet, hållbarhet samt minimal inverkan på trafik och verksamheter.

Oavsett vad som ska byggas eller var olika projekt ska genomföras finns det alltid geotekniska frågeställningar att ta hänsyn till. Med hjälp av våra specialister med mycket lång erfarenhet inom geoteknik kan kunden förebygga skred, förutse komplikationer och begränsa sättningar. Vi levererar fullständiga analyser och beslutsunderlag som visar hur olika projekt påverkas av markförhållanden, grundvatten, schakter, uppfyllnader, topografi samt omgivande byggnadsverk och verksamheter.

 

En av Sveriges bästa arbetsplatser 4 år i rad

Vi har sedan bolaget startade 2011 jobbat för att alla medarbetare ska känna sig stöttade i sina uppdrag, men vi har också jobbat med att lyfta fram hur viktig individen är för närmsta arbetsgruppen och för företaget i stort. Utmärkelsen ”Sveriges Bästa Arbetsplatser” från Great Place To Work® är ett glädjande kvitto på att det är ett arbete som lönar sig. 2018 tog vi hem plats 4 bland medelstora organisationer.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor