facebook tracking
Avdelningar

Gata

Connect
Läs mer om gruppen

Att forma gator och dess inpassning i stadsrummet kräver både specialiserade kunskaper, erfarenhet och en stor portion formkänsla. 

I det tekniska arbetet med en gata eller en väg behöver man ett humanistiskt synsätt för att kunna förstå helheten med gatans funktion. 


Våra tjänster inom affärsområdet sträcker sig mellan de flesta skeden inom planeringsprocessen såsom idéstudier, utredningar, programhandlingar, systemhandlingar och bygghandlingar.


Vi arbetar med både väg- och gatuutformning och våra kunder är kommuner, byggherrar, statliga verk och entreprenöre

En av Sveriges bästa arbetsplatser 4 år i rad

Vi har sedan bolaget startade 2011 jobbat för att alla medarbetare ska känna sig stöttade i sina uppdrag, men vi har också jobbat med att lyfta fram hur viktig individen är för närmsta arbetsgruppen och för företaget i stort. Utmärkelsen ”Sveriges Bästa Arbetsplatser” från Great Place To Work® är ett glädjande kvitto på att det är ett arbete som lönar sig. 2018 tog vi hem plats 4 bland medelstora organisationer.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor